• مجتمع مسکونی کلارآباد

  • کارهای انجام شده در بیمارستان

  • مجتمع آموزشی سمنان

عناوین انبوه در نرم افزار Word

چگونه از شر کار تکراری و پر دردسر تایپ عنوان نامه ها در نرم افزار Word رها شویم؟

بچه ها متشکریم

یه بازی قشنگ، جوانمردانه، با برنامه و حرفه ای رو از تیم ملی دیدیم! هرچند باختیم، اما همچنان امیدواری

مجتمع مسکونی کلارآباد

مجتمع مسکونی کلار آباد

کارهای انجام شده در بیمارستان

تا اینجا،  کارهایی که انجام دادم شامل طراحی سقف و راهروی بخش ها، طراحی برای ارائه به نیروی انتظامی،

کار جدید

 
از خرداد ۱۳۹۲ در بیمارستان بین المللی آرمان که در حال ساخت است، مشغول شدم. کارهایی که تا کنون

مجتمع آموزشی سمنان

این کار از مرداد تا دی ماه ۱۳۹۱ انجام شد. حدود ۲۰۰ ساعت زمان برد. بخش اصلی کار، مدلسازی بر اساس نقشه

وب سایت کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

 

شبی با دوستان

بعد از مدت ها، دوستان دوران راهنمایی و دبیرستان دور هم جمع شدیم. جمعی که هر چند به خاطر نبودن بقیه د