بچه ها متشکریم

یه بازی قشنگ، جوانمردانه، با برنامه و حرفه ای رو از تیم ملی دیدیم! هرچند باختیم، اما همچنان امیدواری

کار جدید

 
از خرداد ۱۳۹۲ در بیمارستان بین المللی آرمان که در حال ساخت است، مشغول شدم. کارهایی که تا کنون

شبی با دوستان

بعد از مدت ها، دوستان دوران راهنمایی و دبیرستان دور هم جمع شدیم. جمعی که هر چند به خاطر نبودن بقیه د